Principiile medierii – Gala Excelentei in Mediere

Principiile medierii

Mediatorul trebuie să asigure ca medierea să se realizeze cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a vieţii private a părţilor.

Principiile medierii sunt: neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Neutralitatea înseamnă lipsa interesului mediatorului în cauza mediată, astfel încât să poată conduce medierea fără a fi ataşat de soluţia la care ajung părţile, pentru că solutia nu ii creează avantaje sau dezavantaje.

Imparţialitatea (sau echidistanţa) este dată de faptul că mediatorul nu reprezintă interesele nici unei părţi şi nu este angajat de o singură parte ci de toate părţile din mediere. Imparţialitatea ii permite mediatorului să identifice cauza problemei, să scoată în evidenţă anumite aspecte în timpul medierii care reflectă paşii făcuţi către soluţie, care sunt avantajele pentru părţi pentru fiecare soluţie găsită şi să îi ajute să aleagă soluţia potrivită şi durabilă pentru părţi.

Confidenţialitatea mediatorului înseamnă obligaţia lui de a nu dezvălui informaţiile de care ia cunoştinţă în decursul medierii, inclusiv cu privire la documentele încredinţate de părţi sau întocmite de el, chiar şi după încetarea activităţii sale. Mediatorul are obligaţia de a restitui părţilor documentele care i-au fost încredinţate de părţi în timpul medierii şi de a distruge copiile acelor documente în faţa părţilor. Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judicară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în procedura medierii.

În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are permisiunea prealabilă, expresă şi scrisă a părţilor şi, dacă este cazul, a celorlalte persoane interesate.

Calitatea de martor are întâietate faţă de cea de mediator, cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a deveni mediator în acel caz.

În toate cazurile, după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura activitatea de mediere în cauza respectivă.

Aceste principii creează climatul de încredere şi siguranţă atât de necesar părţilor pentru a-şi rezolva problemele şi nu permite nici unei părţi şi nici mediatorului să se folosească de informaţiile primite în timpul medierii pentru nimic altceva decât pentru găsirea soluţiei potrivite părţilor şi situaţiei lor.

Află mai multe despre Gala Excelenței in Mediere din acest an!