Cine este mediatorul? – Gala Excelentei in Mediere
mediator

Cine este mediatorul?

Medierea este o negociere asistată, o formă de intervenţie a unei terţe persoane, mediatorul, în soluţionarea unui conflict sau a unui litigiu. Mediatorul, care este neutru, imparţial şi fără putere de decizie în cauza mediată, facilitează comunicarea deschisă şi rezolvarea diferenţelor dintre părţi într-o manieră cooperantă şi confidenţială.

Mediatorul oferă asistenţă părţilor pentru a ajunge la un acord fără a exprima în mod formal o opinie privind o anumită soluţie posibilă a litigiului.

Pentru a uşura comunicarea între părţi, mediatorul, poate reformula într-o manieră pozitivă sau neutră mesajele părţilor. El se asigură, pe parcursul medierii, că a înţeles corect problemele prezentate, astfel încât dialogul să fie clar, fără presupuneri.

Mediatorul utilizează tehnici specifice pentru a îmbunătăți dialogul dintre părțile implicate ajutând la atingerea unei convenții (cu efecte concrete) în problema pusă în discuție. Firește, mediatorul trebuie să fie imparțial, iar discuțiile să fie păstrate de către acesta în condiții de confidențialitate.

Mediatorul nu reprezintă interesele nici unei părţi, nu are nici un interes în cauza mediată şi confidenţialitatea speţelor mediate durează până la sfârşitul vieţii lui.

Abilităţile de comunicare, facilitare şi negociere ale mediatorului sunt importante în desfăşurarea medierii şi în rezultatul acesteia. Legătura de încredere pe care o stabileşte mediatorul cu părţile este un element esenţial. Tocmai de aceea părţile îşi aleg mediatorul după propriile criterii.

Profesia de mediator este o profesie non-juridică, chiar dacă acordul de mediere creează efecte juridice.

Mediatorul este un specialist în comunicare şi în managementul conflictelor, obligaţia lui fiind una de diligenţă – să facă tot ce îi stă în putinţă pentru soluţionarea conflictului – şi nu de rezultat- acordul de mediere – pentru a-i permite să îşi păstreze neutralitatea.

În România toţi mediatorii autorizaţi, conform legii medierii, sunt absolvenţi de studii superioare, au vechime în câmpul muncii, au urmat cursul de formare iniţială ca mediator şi au fost autorizaţi de Consiliul de Mediere.

Gala Excelenței în Mediere este singurul eveniment dedicat profesiei de mediator din România. Ajuns la ediția a VI-a, el are loc în acest an între 27-29 septembrie. Află mai multe informații de pe site-ul nostru sau urmărește pagina de Facebook a evenimentului.