Regulament – Gala Excelentei in Mediere

REGULAMENT

privind nominalizarea și acordarea premiilor în cadrul ediției 2018 a Galei Excelenței în Mediere

I. Context

În cadrul celei de-a șasea ediții a Galei Exelenței în Mediere vor fi premiați mediatorii care s-au remarcat, prin activitatea lor profesională, în decursul anului 2017. Alături de aceștia, vor fi recunoscuți și premiați reprezentanți ai societății civile, cărora dorim să le mulțumim astfel pentru sprijinul permanent acordat medierii și profesiei de mediator din țara noastră.

II. Categorii de concurs

Categoriile de premii ale ediției a VI-a a Galei Excelenței în Mediere:

 1. Premiul Exclusiv Mediator
 2. Premiul Mediatorul – om de afaceri
 3. Premiul „Stiloul mediatorului”
 4. Premiul Mediatorul Anului
 5. Premiul pentru initiațivă în promovarea medierii

III. Procedura de nominalizare

Competiția desfășurată în cadrul Galei Excelenței în Mediere – Ediția a VI-a este dedicată mediatorilor din România.

Pentru o cât mai justă și transparentă jurizare, nominalizările vor putea fi făcute exclusiv de către mediatori autorizați în Romania și numai prin intermediul formularului online disponibil.

IV. Perioada de nominalizare

Perioada de trimitere a nominalizărilor este 5 august – 15 septembrie 2018 (ora 24:00).

V. Validarea nominalizărilor

Pot fi nominalizați doar mediatorii înregistrați în România.

Fiecare mediator are dreptul să se autonominalizeze la categoria/categoriile de premiere pentru care îndeplinește criteriile, transmițând doar câte un formular pe categorie și numai în perioada oficială de nominalizare.

Formularele duplicat, cele în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru nominalizare, precum și orice alte nominalizări transmise organizatorilor pe alte căi decat cele precizate în mod expres în regulamentul de față vor fi considerate nule și nu vor fi luate in considerare la desemnarea câștigătorilor.

VI. Criterii de acordare a premiilor

 1. Premiul Exclusiv Mediator
 • Singura profesie practicată în ultimii patru ani să fie cea de mediator
 • Desfășurarea în prezent a profesiei de mediator

Criteriile sunt cumulative. Doar îndeplinirea ambelor condiții garantează validitatea nominalizării.

 1. Premiul Mediatorul – om de afaceri
 • Crearea locurilor de muncă de către mediator și implicarea acestuia în activități caritabile
 • Statutul de mediator activ

Criteriile sunt cumulative. Doar îndeplinirea ambelor condiții garantează validitatea nominalizării.

 1. Premiul „Stiloul Mediatorului”
 • Redactarea unei cărți sau a unui capitol despre mediere într-o carte publicată
 • Cartea/articolul a adus o contributie substanțială în practica medierii
 • Cartea/articolul a contribuit la lămurirea unor aspecte legale cu privire la cazurile nou reglementate în care se poate utiliza medierea

Trebuie îndeplinite 2 din 3 criterii. Prima condiție este desigur obligatorie.

 1. Premiul Mediatorul Anului
 • Implicarea în cel puțin un proiect derulat în țară și unul internațional, în care a desfășurat activități de mediere (facilitare)
 1. Premiul pentru inițiativă în promovarea medierii
 • Redactarea și publicarea a cel puțin un articol despre mediere într-o publicație online sau offline, exceptând site-ul/blogul propriu sau propria pagină de Facebook
 • Acordat cel puțin a un interviu în cadrul unui ziar sau unui post de radio pe tema medierii
 • Participarea la cel puțin o emisiune televizată în care a vorbit despre mediere

Trebuie îndeplinite 2 din 3 criterii.

VII. Desemnarea câștigătorilor

În perioada 15-17 septembrie 2018, datele primite prin intermediul formularelor de nominalizare vor fi centralizate și apoi trimise juriului, urmând ca în data de 18 septembrie 2018, sa fie publicată pe website-ul evenimentului sau/și pe pagina oficială de Facebook a evenimentului, lista completă a nominalizărilor pe categorii.

Juriul va fi format din 7 membri, componența lui urmând a fi publicată împreună cu premianții acestei ediții.

Nominalizările vor fi la dispoziția membrilor juriului în perioada 18-21 septembrie 2018, fiecare membru acordând puncte de la 1-10 fiecărei nominălizari.

În data de 23 septembrie 2018 va avea loc o întrunire a juriului în scopul centralizării și validării punctajului final al fiecărei nominalizări; în situația în care există nominalizări cu același număr de puncte în cadrul unei categorii de premiere, membri juriului vor vota iar numărul de voturi primite se va adăuga la punctaj.

Lista nominalizărilor care au adunat peste 50 de puncte va fi publicată pe categorii.

Vor fi premiați mediatorii care au obținut cel mai mare număr de puncte și voturi la fiecare dintre categoriile de concurs.

Organizatorii își rezervă dreptul de a acorda premiile doar mediatorilor prezenți la eveniment. În situația în care nominalizatul cu cel mai mare punctaj în cadrul unei categorii de premiere nu participă la eveniment, premiul va fi acordat următorului nominalizat calificat prin punctajul primit.

Organizatorii își rezervă dreptul de a acorda premii de excelență, în afara competiției ale cărei reguli au fost expuse în prezentul regulament.

VIII. Premierea participanților

Premierea participanților va avea loc în data de 28 septembrie 2018, a doua zi a Galei Excelenței în Mediere, începând cu ora 20:30.

Vor fi premiați doar mediatorii care participă la eveniment.

IX. Dispoziții finale

Organizatorii Galei Excelenței în Mediere își rezervă dreptul de a aduce schimbări prezentului regulament înainte de finalizarea perioadei de nominalizare.

Orice modificări vor fi anunțate în termen de 24 de ore pe website-ul evenimentului sau/și pe pagina de Facebook a evenimentului.